Avtorji vseh žanrov, združimo se!

Namen društva

Društvo ima svoj smisel, če ima namen.

Zvezdni prah je društvo avtoric in avtorjev. Nismo torej društvo ljubiteljev, saj v veljavnem statutu ne predvidevamo članstva na osnovi ljubiteljstva.Temeljni namen društva:

Poleg tega smo zaradi odsotnosti delujočega fandoma prevzeli še nekatere dejavnosti, ki so tipične za društva ljubiteljev: