Avtorji vseh žanrov, združimo se!

Priprava besedila na objavo

Priprava besedila v skladu s standardi

Vsi imamo pri pripravi rokopisa težavo - na vsak način hočemo (zlo)rabiti vse silne možnosti formatiranja besedila. S tem ni nič narobe, a za goli rokopis, ki ga boste oddali poslali v objavo, je oblikovanje cokla. Ravno zato so v veljavi določeni standardi. Ti standardi pa ne vključujejo okraske na strani, kakšne umetniške tipografije in podobno oblikovalsko pornografijo. Od avtorja se zahteva, da od sebe da čim bolj čitljivo besedilo na način, da bodo lektorji in uredniki lahko učinkovito opravili svoje delo.


Nerazburljiva standardizacija

V Sloveniji veljajo čisto samosvoji standardi. Zahteva se dvojni presledek in morebiti običajne črke, ki so privzete v Wordu ali Writterju. V tujih revijah, zlasti ameriških pa je stvar drugačna. Tam bodo odlično zgodbo privzeto zavrnili, če ni poslana v predpisani obliki. Preden se odločite prodreti v tiskane medije, je nujno, da se naučite njihovih standardov. Saj ne gre za neke gate trgajoče veščine, temveč za ... standarde.

Tipografije

Ne bom vas utrujal. Običajno se uporabljajo monospace tipografije (torej takšne s fiksno velikostjo) brez okraskov. To pomeni, da so vse črke, vsi znaki, vključno s presledki enako veliki. To je drugače od pisav, kjer se širina črke in ostalega prilagaja dejanski velikosti in kjer vrstice nimajo enakega števila znakov. Prototip je družina fontov Curier. Vsakdo, ki ima računalnik, mlajši od 15 let in generični urejevalnik besedila, ima te fonte nameščene. Torej izgovor, da nimam, odpade. Velikost fontov naj bo 12 pt.

To besedilo je napisano, kot velevajo standardi (Curier (konkretno Curier new) z velikostjo 12 pt). Vmes je prazna vrstica.

#

Besedilo se nadaljuje.

Kot lahko vidite, je besedilo lepo vidno, precej je podobno starim pisalnim strojem. In prav je tako. Drugo tipografijo uporabite samo v primeru, če urednik zahteva drugače.

Odstavki

Ne delajte nobenega posebnega razmika med odstavki, nobenih dodatnih vrstic. V nastavitvah vašega urejevalnika besedila izberite razmik pred in po odstavku 0 pt. Za odstavek zadostuje standardnih 1,25 cm, ki jih ponudi Word ali kar tabulatorski zamik prve vrstice za 5 znakov. Izognite se seveda kakšnim ozaljšanimi začetnicami, barvanju in drugim posebnostim.

Poravnava besedila

Vedno besedilo poravnavajte levo. Nikoli obojestransko, niti desno, izklopite morebitno deljenje besed. V rokopisu tega ne sme biti.

Prazne vrstice za razmik

Nikoli ne pustite prazne vrstice. Vedno jo označite z #. Urednik bo vedel, da gre za prazno vrstico. Seveda s tem ne pretiravajte.

Razmik med vrsticami

Standard je tu jasen. Zgolj in samo dvojni razmik. Ne 1 ali 1,5, temveč 2. Na ta način dobite na standardno A4 stran običajno 25 vrstic z  60 znaki.

Slogi naslovov

Slobe v Wordu lahko uporabite, a mora biti videz Naslov 1 in ostalih popolnoma enak videzu besedila odstavka. Torej Curier New 12 pt, zamik prve vrstice 1,25 cm, dvojni razmik med vrsticami, lahko naredimo razmik spodaj 24 pt, da nam za naslovom ni treba delati prazne vrstice. Naslovov ne odebeljujemo ali kako drugače oblikujemo.

V primeru, da slolgi naslovov niso dovoljeni (v primeru pošiljanja besedila po E-mailu), jih ne uporabimo, naslove označimo s predvidenimi oznakami (<A>, <B> itd.). V leposlovju običajno ne potrebujemo kaj več od dveh ravni - naslov in podnaslov. tertja raven je mogoče uporabna pri dodatkih. Druga pesem je stvarna literatura, ki pa ni predmet tega prispevka.

Robniki strani

Vsaka stran mora imeti robove. Uporabimo sledeče nastavitve (razen, če ni navedeno drugače):

Številka strani

Velja za Word in ostale urejevalnike z možnostjo oblikovanja glave

Številka strani je vedno v zgodnjem desnem robu in se ne šteje kot vrstica besedila. Ta številka je lahko del glave besedila. Zgornji rob je 3,25 cm. Pri oblikovanju glave nastavimo odmik besedila glave od roba. Ta naj bo 2,54 cm. Tako je številka strani v glavi videzno enaka ostalemu besedilo. Oblikujte tudi način štetja strani. Nastavite sledeče:

V primeru, da urednik izrecno prepoveduje uporabo glave, berite naprej ...

Velja za Wordpad in urejevalnike, ki ne omogočajo oblikovanje glave

Ne pripravimo glave dokumenta, številka strani je prva vrstica strani, ki NE ŠTEJE KOT DEL BESEDILA.

Štetje besed

V angloameriškem literarnem svetu, predvsem pa v ZF&F literaturi se je uveljavil količinski pojem beseda. Mislite, kako je to enostavno. Je in ni. Število besed ni to, kar vam našteje urejevalnik besedil. Tukaj je samo malce drugače izvedeno pravilo znakov s presledki, kot ga poznamo pri slovenskem pojmovanju dolžine besedila. V čem je bistvo tega? V angloameriškem svetu so avtorji plačani na osnovi števila besed, recimo temu standardna beseda.

Kako pridemo do števila besed v besedilu?

Obstaja formula, ki je sledeča:

Preštejte število znakov v vrstici in to število delite s 6. Če ste uporabili standardno širino vrstice, boste dobili število 10.

Nadalje preštejte število vrstic, tudi tistih, označenih z oznako prazne vrstice. Običajno jih je 25.

Zdaj pomnožite ti dve števili (10 x 25) in dobite 250 besed.

Vrstica, označena z # kot prazna vrstica, šteje kot vrstica besedila, torej 10 besed. Števec znakov se na tem mestu zmoti.

Ko dobite število besed na strani, pomnožite s številom strani. Tukaj pa bodite previdni. Upoštevajte samo delež strani, ki je dejansko uporabljena za besedilo. Najbrž bo to zadnja in mogoče prva stran. Dobljeno vrednost zaokrožite na najbližjo stotico. Torej, ne zapisujte 1875, temveč napišite "okoli 1900 besed".

Zakaj takšno štetje besed? Iz preprostega razloga - povprečna beseda je s presledki in ločili dolga 6 znakov. Zakaj besede in ne znaki? Znova iz preprostega razloga - praktično vsi magazini, namenjeni spekulativni fikciji, plačujejo po številu besed. Zakaj ne veljajo besede, ki jih našteje urejevalnik besedil? Ker opisana metoda obstaja iz časov tipkopisov.

Priprava besedila za urednike in lektorje

Urednik v literarno razvitem svetu že na prvi pogled ugotovi, če ima opravka s profesionalcem ali amaterjem, ki še ni obvladal osnov. Uredniki vedno dajo prednost avtorjem, ki se trudijo s profesionalnim odnosom.

Do zdaj smo zapisali, kakšne tipografije, velikosti njih uporabite, kako označite prazno vrstico, kako oštevilčite strani in kako preštejete besede v vašem besedilu. Zdaj pa se bomo pozabavali še s tem, kako sploh besedilo pripravimo, da bo videti kot profesionalni izdelek.

Nadalje nikamor ne pišite nobenih copyright zadev O tem kasneje), niti datuma nastanka besedila. Kakor hitro ste besedilo poslali uredniku, je vaše delo avtorsko zaščiteno (magazin, torej tudi Jašubeg en Jered ima ISSN številko). Datum izdelave urednika prav nič ne zanima, zato ga ne potrebuje.

Naslovnca

Na prvi strani na sredini napišete naslov dela, pod njim pa svoje ime in priimek. Zatem na 1/3 prostora do dna na levo napišete svoje ime in priimek, pod njim svoj poštni naslov, GSM in E mail naslov (za te 4 vrstic uporabite enojni razmik). V isti vrstici, kot ste zapisali ime in priimek, na desni zapišete število besed. Kot sme že omenil, ne uporabite zapisa "2344 besed", temveč "približno 2300 besed". 

Čeprva gre za naslovnico, si zapomnite - NOBENEGA OBLIKOVANJA, VEČJIH, ODEBLJENIH, POŠEVNIH ALI PODČRTANIH BESED.

Prva stran (za Zvezdni prah, Jašubeg en Jered in drueg publikacije našega društva ni nujna)

V levi zgornji kot gredo podatki: Ime in priimek, naslov bivališča, GSM in E mail naslov, na desno pa na vrhu število besed (skupaj porabite 4 vrstic z enojnim razmikom med vrsticami), potem naredite razmik 7 vrstic (brez oznak za prazne vrstice).

Zatem zapišete naslov dela (sredinska poravnava), pod njim svoje ime in priimek (sredinska poravnava). Narediti prazen presledek med vrsticami (prazna vrstica brez oznake za prazno vrstico) in zatem sledi besedilo.

Druga in vsaka nadaljnja stran

Najprej v desnem kotu (desna poravnava) zapišite številko strani (2, 3, ...), oziroma jo zapiše urejevalnik besedila, zatem nadaljujte z besedilom, ki mora biti, kot sem že omenil, levo poravnano. Pred stranjo lahko zapišete morebiti svoj priimek ali naslov poglavja ali zgodbe (Moj naslov/2, Moj naslov/3 ...).

Priprava za tisk in natis na papir

Tukaj veljajo prikupno preprosta pravila:

To je za zdaj vse. Ko boste besedilo, pripravljeno v skladu s tukaj napisanimi standardi, natisnili na papir, ne bo nič kaj razburljivo. A uredniki od vas ne terjajo oblikovne razburljivosti, temveč vsebinsko.

Vam se seveda ni treba mučiti z izdelavo predloge, saj je tu zastonj za Word 2007+.

Definicije, definicije

Oni dan sem malce križaril po spletu in ugotovil, da vsaj na razvitih knjižnih, oziroma literarnih trgih veljajo precej jasna merila, kaj je roman, novela, zgodba ali kratka zgodba. Potem sem pokukal na enega od naših razpisov in ugotovil, da imamo v Sloveniji, vsaj ponekod, malce svoje pojmovanje. Za izogib morebitnim težavam objavljam kratko definicijo in razlago.

Razvrstitev po standardih, ki veljajo za prestižne nagrade Hugo in Nebula

Če slučajno ne veste, kaj sta ti dve nagradi, ste najbrž sem zašli zgolj slučajno.

Vsako leto v okviru podelitve nagrad za najboljše dosežke podelijo tudi nagrade za:

Spodaj je standard, kot ga upoštevajo pri podelitvi obeh prestižnih nagrad. Uporablja se merilo števila besed. To pa niso besede, ki jih našteje urejevalnik besedila, temveč za to veljajo posebni standardi.

Roman: daljši od 40.000 besed (preko 160 strani)

Novela (povest): med 17.500 in 40.000 besed (70 - 160 strani)

Zgodba (pripoved): med 7500 in 17.500 besed (30 - 70 strani)

Kratka zgodba: menj od 7500 strani (do 30 strani).

Črtica: do 1000 besed (do 4 strani)

Vsebinska : dolžinska definicija proznih zvrsti

V Sloveniji so stvari malce nestandardne, kajti ob omembi zgoraj navedenih standardih se takoj oglasi kdo s književno izobrazbo in poudarja vsebinske definicije. S tovrstnim mnenjem se zagotovo strinjamo, vendar dajemo prioriteto dolžinskim standardom, ker jih zlahka prevedemo v obseg publikacije. V praksi je vsebina običajno podrejena obsegu, zato je morebitno prekrižanje mečev dolžina:vsebina nepotrebno. V kratki zgodbi ne moreš spisati pet propovednih niti ins e posvetiti deset karakterjem. V teroiji se lahko, a namesto užitne zgodbe dobite, oprostite izrazu, literarne fekalije.

Povzetek

Zaključek

V razpisih za Zvezdni prah in druge publikacije (Jašubeg en Jered ima stalni razpis) veljajo tukaj omenjeni standardi. V razpisu za JeJ je predvidena kratka zgodba. Torej bomo objavili vse do obsega 7500 besed (max 30 standardnih strani).

Wordova predloga, ki ustreza standardom za objavo je na voljo v ZIP datoteki. Samo shranite jo k sebi in razpakirajte na lokacijo, kjer imate predloge.