Avtorji vseh žanrov, združimo se!

Društveni kontakt

Spološne informacije:

info@zvezdni-prah.si

Za zbirko Zvezdni prah

andrej.ivanusa@amis.net

Za Jašubeg en Jered

bojan.ekselenski@samozaloba.eu

andrej.ivanusa@amis.net

Za elektronsko založništvo

bojan.ekselenski@samozalozba.eu

Za založništvo papirnatih izdaj

andrej.ivanusa@amis.net

Papirnata pošta

Društvo Zvezdni prah
Stritarjeva 24
2000 Maribor